ÅRSTJEK

I forbindelse med at du får medicin vil vi gerne tilbyde dig et årligt tjek.
Årstjek går som udgangspunkt ud på, at du i samarbejde med lægen får de optimale forhold for din kroniske sygdom og medicin.
Årstjek anbefales i din fødselsdagsmåned.
Her kommer du til en tid hos personalet først og en opfølgende tid hos lægen, når svarene på dine prøver er kommet.

 

Afhængighedsskabende medicin

Er du i behandling med afhængighedsskabende medicin skal du have en behandlingsplan med lægen en gang om året. Receptfornyelse foregår herefter kun ved personlig henvendelse i klinikken.

 

Årstjek blodtryk og hjertekarsygdomme

Årstjek i fødselsdagsmåneden:Tid hos personalet (hjertepakken=blodprøver, blodtryksmåling, urinundersøgelse og evt et hjertediagram) og en opfølgende tid hos lægen, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.

 
Årstjek diabetes
 
Årstjek i fødselsdagsmåneden: Tid hos sygeplejersken til diverse prøver og opfølgende tid hos lægen, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.
3 mdr. kontrol - tid hos sygeplejersken
6 mdr. kontrol - tid hos sygeplejersken
9 mdr. kontrol - tid hos sygeplejersken
(langtidsblodsukker kan tages nogle dage før 3,6,9 mdr kontrol)

 

Årstjek KOL

Årstjek i fødselsdagsmåneden: Tid hos personalet til lungefunktionsprøve og kontrol af inhalationsteknik og opfølgende tid hos lægen, hvor du får svar på prøverne,  samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin


Årstjek astma

Årstjek i fødselsdagsmåneden: Tid hos personalet til lungefunktionsprøve, kontrol af inhalationsteknik og instruktion i astmadagbog og opfølgende tid hos lægen, hvor du får svar på prøverne,  samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.


Årstjek smerter

Årstjek i fødselsdagsmåneden: Tid hos lægen til samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.

 

Årstjek p-piller/mini-piller

Årstjek hvert 2. år: Tid hos sygeplejersken