LÆGERNE

Jørgen Mariager

 • Speciallæge i Almen Medicin i 1994
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.

 
Sune Lange

 • Speciallæge i Almen Medicin i 2005
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.

 
Christina Bilenberg

 • Speciallæge i Almen Medicin i 2012
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin

Sarah Isak Julin

 • Læge fra Aarhus Universitet januar 2017
 • Uddannelseslæge i basisuddannelsen fra 1. juli 2018
 • Erfaring fra Akutmodtagelsen/Medicinsk afdeling Randers Sygehus

 

Tine Maj Storebjerg 

 • Læge fra Aarhus Universitet 2016
 • Uddannelseslæge i basisuddannelse fra 1. august 2017 (inklusiv knap 1 års barselsorlov)
 • Erfaring fra Medicinsk afdeling Aarhus Sygehus